FB

FPI בלוג

מטרות התכנון הפיננסי

הגעה ליעדי החייםכל אדם רוצה שבכל נקודת זמן בחייו יהיו לו את המשאבים המתאימים שיאפשרו לו להשיג את הדברים שירצה. עם זאת, המציאות מלמדת אותנו כי רצונות לחוד ויכולות לחוד. הכנסת מתכנן פיננסי מומחה לתוך מעגל החיים משנה מציאות זו ומאפשרת הגדלה משמעותית של הסיכויים להגעה לכל...

read more

מטרות התכנון הפיננסי

הגעה ליעדי החייםכל אדם רוצה שבכל נקודת זמן בחייו יהיו לו את המשאבים המתאימים שיאפשרו לו להשיג את הדברים שירצה. עם זאת, המציאות מלמדת אותנו כי רצונות לחוד ויכולות לחוד. הכנסת מתכנן פיננסי מומחה לתוך מעגל החיים משנה מציאות זו ומאפשרת הגדלה משמעותית של הסיכויים להגעה לכל...

read more

מטרות התכנון הפיננסי

הגעה ליעדי החייםכל אדם רוצה שבכל נקודת זמן בחייו יהיו לו את המשאבים המתאימים שיאפשרו לו להשיג את הדברים שירצה. עם זאת, המציאות מלמדת אותנו כי רצונות לחוד ויכולות לחוד. הכנסת מתכנן פיננסי מומחה לתוך מעגל החיים משנה מציאות זו ומאפשרת הגדלה משמעותית של הסיכויים להגעה לכל...

read more

שירותי החברה 1

תכנון וניהול הנכסיםהקצאת נכסים רחבה ומותאמת למאפייני הסיכון האישיים, טעמי ההשקעה השונים, היכולת הכלכלית וכן היעדים השונים של הלקוח על פני ציר הזמן. בתכנון אנו מתייחסים לכל אחד מהצמתים המרכזיים בחיי הלקוח ומקצים ביצוע תכנוני מס עבור המשאבים הדרושים מבעוד מועד. ניהול...

read more
מעוניין להתחיל לשלוט בעולם הפיננסי שלך?
לפגישת ייעוץ חינם:
הגדלת גופן
ניגודיות