FB
תועלות ללקוח
עבודה עם מתכנן פיננסי מקצועי ומנוסה תכניס אתכם למסלול נכון לקראת עצמאות כלכלית והשגת יעדי החיים. קיימים ערכים רבים נוספים בעבודה עם מתכנן פיננסי:

קבלת תמונה מלאה ומעודכנת של הנכסים, ההתחייבויות והסיכונים של משק הבית בפורטל החברה.
ניהול מרכזי של כלל הנכסים וההתחייבויות של משק הבית וידיעה שכל מוצרי ההשקעה, הביטוח, החיסכון והמימון המשרתים את המשפחה מטופלים בצורה הטובה ביותר.
הפחתה משמעותית של עלויות הניהול עבור המוצרים השונים בהם מנוהלים נכסי המשפחה.
עדכון רציף של תיק הלקוח בהתאם לשינויים במוצרים, ברגולציה ובתנאי השוק.
העברת אחריות הניהול הפיננסי השוטף של משק הבית לגוף מקצועי הפועל ללא ניגודי אינטרסים לטובת לקוחותיו.
עבודה עם מנהל כספים משפחתי, אובייקטיבי לחלוטין, הנאמן רק למשק הבית.
חשיפה לפתרונות ושירותים קיימים בעולם הרחב וניתוק התלות בשוק ההון בכלל, והישראלי בפרט.
שיתוף פעולה עם נותני שירות קיימים כגון רואה חשבון, עו”ד, מנהל השקעות ומומחה לנדל”ן לצורך תיאום ופיקוח על הפעילות המורכבת של ניהולו הכלכלי של משק הבית.

מעוניין להתחיל לשלוט בעולם הפיננסי שלך?
לפגישת ייעוץ חינם: