FB

FPI הינה החברה הראשונה בישראל בתכנון פיננסי

FPI מעניקה שירותי תכנון פיננסי נרחבים ללקוחות. שירותי החברה ניתנים בלעדית באמצעות מתכננים פיננסים מוסמכים ורב תחומיים, שמביאים לידי ביטוי את מלוא הערך הגלום בעבודה עם מומחה פיננסי הפועל מטעמו של הלקוח ונאמן רק לו:

  • חסכון בעלויות ניהול רבות וכפולות.
  • מיצוי פוטנציאל התשואה הגלום בתיק הנכסים.
  • ודאות רבה בעתידו הכלכלי של משק הבית.
  • שקט נפשי בכל הקשור לאחריות הגדולה שבדאגה לעתיד.
  • ניהול מרכזי ותמונה מלאה ומעודכנת של הנכסים, ההתחייבויות והסיכונים של משק הבית בפורטל החברה.
  • עבודה עם מנהל כספים משפחתי, אובייקטיבי לחלוטין, הנאמן רק למשק הבית.
  • חשיפה לפתרונות ושירותים קיימים בעולם הרחב.
הגדלת גופן
ניגודיות